AT Osborne – student met affiniteit voor klimaatadaptatie

AT Osborne voert deze zomer voor de tweede keer een onderzoek uit naar de mate waarin klimaatadaptatie is verankerd in gemeenten. Hiervoor hebben wij een enquête naar alle Nederlandse gemeenten uitgezet. Inmiddels hebben ruim 60 gemeenten deze enquête ingevuld en we verwachten dat dit aantal de komende weken nog stijgt. Wij zoeken dan ook een student die ons kan en wil helpen met de verwerking van de data die uit de enquête binnenkomt. De student wordt tevens uitgedaagd mee te denken bij het analyseren van de data en eventuele vervolgstappen die hier uit voort komen.

Voor meer informatie zie bijbehorende folder hier

Leave a Reply