Graduation thesis – EMVI onderzoek [nog niet goedgekeurd door TU Delft]

De gemeente Amsterdam past bij haar aanbestedingen regelmatig gunningscriteria toe om een opdrachtnemer te kunnen selecteren op kwaliteit en niet alleen op prijs. Over de aanbestedingen van 2015 is een onderzoek uitgevoerd waarin is gekeken naar het onderscheidend vermogen van de kwaliteitscomponent in de gunning. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat de winnaar van de aanbesteding in de meeste gevallen het hoogst scoort op kwaliteit én de laagste prijs aanbied. Dit onderzoek zal ook herhaald worden voor de aanbestedingen van 2016. De meerwaarde hiervan is dat de afdeling inkoop inzicht krijgt in het effect van de toegepaste prijs-kwaliteitsverhouding. Er zit hier echter nog een belangrijke vervolgvraag aan vast. voor meer informatie, zie Hier de gehele afstudeer opdracht

Leave a Reply