Graduation thesis – EMVI onderzoek

De gemeente Amsterdam past bij haar aanbestedingen regelmatig gunningscriteria toe om een opdrachtnemer te kunnen selecteren op kwaliteit en niet alleen op prijs. Over de aanbestedingen van 2015 is een onderzoek uitgevoerd waarin is gekeken naar het onderscheidend vermogen van de kwaliteitscomponent in de gunning. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat de winnaar[…]

Graduation Thesis Project Integrating Sustainability

Ambitious sustainability goals are often set in the early stages of large urban infrastructure projects. Unfortunately, these goals are not always integrated into the later phases of the project. Nevertheless, there are some examples of projects where sustainability measures were successfully incorporated during the planning and execution phases. This research will explore why sustainability aspects[…]

Graduation thesis: Integrating Sustainability into Large Urban Infrastructure Projects

Ambitious sustainability goals are often set in the early stages of large urban infrastructure projects. Unfortunately, these goals are not always integrated into the later phases of the project. Nevertheless, there are some examples of projects where sustainability measures were successfully incorporated during the planning and execution phases. This research will explore why sustainability aspects[…]